Παράταση

7 έτη πριν

Στις 10 Ιουνίου λήγει η προθεσμία για την υποβολή των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων των κεφαλαιουχικών εταιρειών στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ) για το οικονομικό έτος 2014.
 
Το υπουργείο Ανάπτυξης, σε ανακοίνωσή του, συστήνει στις εταιρείες να υποβάλλουν έγκαιρα τα στοιχεία, καθώς, όπως σημειώνει, πιθανή συσσώρευση αιτημάτων καταχώρησης κατά τις τελευταίες ώρες της προθεσμίας, δημιουργεί τεράστιο όγκο εισερχομένων πληροφοριών και, συνεπώς, καθυστερήσεις στην καταχώρηση των σχετικών στοιχείων.
 
Προς αποφυγή ταλαιπωρίας όλων των εμπλεκομένων, συνιστάται η υποβολή με χρήση της ηλεκτρονικής εφαρμογής που είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του ΓΕΜΗ www.businessportal.gr.
 
Η σχετική αίτηση καταχώρησης των οικονομικών καταστάσεων κάθε εταιρείας υποβάλλεται, συνοδευόμενη από τα προβλεπόμενα στη σχετική νομοθεσία έγγραφα, μετά από είσοδο στο ηλεκτρονικό σύστημα του ΓΕΜΗ με τους κωδικούς (username και password) του Taxis, που αντιστοιχούν σε κάθε εταιρεία. Με τον τρόπο αυτό, η καταχώρηση κάθε αίτησης στο ΓΕΜΗ γίνεται αμέσως, χωρίς καμία καθυστέρηση και με μηδενικό χρόνο αναμονής.
 
Τα απαιτούμενα έγγραφα είναι:
 

  1. Ισολογισμός, Κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσεως, Πίνακας αποτελεσμάτων χρήσεως, Έκθεση ελεγκτών εφόσον υπάρχει
  2. Προσάρτημα
  3. Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου ή Διαχειριστή

 
Οι υπόχρεες εταιρείες καλούνται να υποβάλλουν τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις τους εγκαίρως, χωρίς να περιμένουν τις τελευταίες μέρες της προθεσμίας, ώστε να αποφευχθεί κάθε ταλαιπωρία και χρονική επιβάρυνση.